Choroby naczyniowe mózgu

Choroby naczyniowe mózgu mogąrozwijają się z powodu nadciśnienia tętniczego, malformacji naczyniowych (tętniaków tętniczo-żylnych), miażdżycy naczyń w mózgu i głównych naczyniach głowy. Przyczyny to zapalenie naczyń, phacomatosis, uraz, choroby krwi i choroby serca.

W praktyce medycznej, udar mózgu izaburzenia krążenia w mózgu o przejściowym charakterze. Zaburzenia przejściowe (zaburzenia krążenia, przemijający napad niedokrwienny) charakteryzują się sinicą skóry twarzy i widocznymi błonami śluzowymi, w niektórych przypadkach obserwuje się obrzęk twarzy. Zaburzenia, hałas i ból głowy są typowymi objawami zaburzeń. Powszechną cechą charakterystyczną jest stan omdlenia, któremu towarzyszy zimny trzask i sinica w kończynach.

Choroby naczyniowe mózgu,Mogą one charakteryzować się osłabieniem i drętwieniem stanu przejściowego w kończynach (niedowład połowiczy), małymi zaburzeniami mowy, napadami drgawkowymi, naruszeniem funkcji nerwów czaszkowych i zaburzeniami świadomości.

Czas trwania objawów neurologicznych jestkilka minut lub godzin, ale nie więcej niż dwadzieścia cztery godziny. W wielu przypadkach pod postacią przejściowych zaburzeń krążenia rozwijają się mikrourazy. Należy zauważyć, że w takich przypadkach bardzo trudno jest uznać mikro-zniewagę.

Złośliwy przebieg nadciśnienia pierwotnegomoże wywoływać obrzęk mózgu, któremu towarzyszy ostry ból głowy, który jest nasilony kichaniem lub kaszlem, wymiotami, zmniejszoną częstością akcji serca, nudnościami, zawrotami głowy, objawami meningalnymi. W wielu przypadkach charakterystyczna jest koordynacja pacjenta.

Choroby naczyniowe mózgu,powodując naruszenia w krążeniu różnych tętnic, charakteryzujących się różnymi objawami, które zależą od braku dopływu krwi do odpowiedniego obszaru mózgu. Przejściowe upośledzenie krążenia, wpływające na tętnicę szyjną wewnętrzną, może wywołać zaburzenia werbalne lub niedowład połowiczy krótkotrwałego przebiegu w przeciwnej części ciała. Rozwój zaburzeń krążenia w tętnicach kręgowych powoduje podwójne widzenie, bóle głowy, zaburzenia koordynacji.

W ciężkim przebiegu miażdżycowym choroby naczyń mózgowych są wyrażane w ostrej niewydolności krążenia w mózgu, któremu towarzyszą różne objawy natury organicznej.

Jako przejawy należy odnotować spadekpamięć i intelekt, zmniejszona uwaga, pojawienie się niestabilności emocjonalnej, odruchy patologiczne, drażliwość. Ostre zaburzenia krążenia mogą prowadzić do zakrzepicy lub zatoru. Te warunki są częstą przyczyną uderzeń.

Mogą być noszone zaburzenia w krążeniu krwiwrodzony charakter. W przypadku patologicznych wad wrodzonych w rozwoju naczyń krwionośnych dochodzi do malformacji naczyniowej mózgu. W takim przypadku obserwuje się nieprawidłowe połączenie żyły lub tętnicy, lub obydwu z nich. Przyczyna patologii jest nadal niejasna. Skala tych patologii może być różna.

Wiele chorób naczyniowych można wykryć, kiedywzrost wewnątrzmaciczny. Z reguły do ​​diagnozy stosuje się ultradźwięki. Tak więc, na przykład, określa się torbiele splotów naczyniowych mózgu. To miejsce nie ma komórek nerwowych i bierze udział w produkcji płynów. Ten płyn jest niezbędny do rozwoju mózgu płodu. W niektórych przypadkach jest on blokowany przez otaczające komórki. Prowadzi to do powstania wnęki (cyst).