Metabolizm soli wodnej człowieka: funkcje, zakłócenia i regulacja

Normalna praca ludzkiego ciałato niezwykle złożony zestaw procesów, z których jednym jest metabolizm wody i soli. Kiedy znajduje się w normalnym stanie, dana osoba nie spieszy się z poprawą własnego zdrowia, ale gdy tylko pojawiają się zauważalne odchylenia, wielu natychmiast próbuje zastosować różne środki. Aby tego uniknąć, najlepiej jest z góry zrozumieć, czym jest wymiana wody i soli i z jakiego powodu tak ważne jest utrzymanie jej w normalnym stanie. Również w tym artykule rozważymy główne naruszenia i sposoby ich przywrócenia.

Co to jest?

regulacja metabolizmu wody i soli

Metabolizm woda-sól jest kombinacjąinne spożycie elektrolitów i płynów w organizmie, a także główne cechy ich asymilacji i dalszego rozmieszczenia w tkankach wewnętrznych, narządach, pożywkach, a także wszystkie możliwe procesy usuwania ich z organizmu ludzkiego.

Fakt, że sami ludzie są więcej niż w połowieskładają się z wody, każda osoba zna się z dzieciństwa i jest całkiem interesujące, że całkowita ilość płynu w naszym ciele zmienia się i jest określana przez dość dużą liczbę czynników, w tym wiek, całkowitą masę tłuszczu i liczbę tych elektrolitów. Jeśli noworodek składa się z wody około 77%, to dorosły mężczyzna zawiera tylko 61%, a kobiety - i łącznie 54%. Tak więc niska zawartość wody w ciele kobiet wynika z faktu, że mają one nieco inny metabolizm w stosunku do soli wodnej i istnieje również dość duża liczba komórek tłuszczowych.

Główne cechy

Całkowitą ilość płynu w organizmie człowieka ustala się w przybliżeniu w następujący sposób:

 • Około 65% jest alokowane do płynu wewnątrzkomórkowego, a także związane z fosforanem i potasem, które są odpowiednio anionami i kationami.
 • Około 35% to płyn zewnątrzkomórkowy, który znajduje się głównie w łożysku naczyniowym i jest tkanką i płynem śródmiąższowym.

Między innymi warto zauważyć, żewoda w ludzkim ciele jest w stanie wolnym, jest stale zatrzymywana przez koloidy lub bierze bezpośredni udział w tworzeniu i rozpad cząsteczek białek, tłuszczów i węglowodanów. Różne tkanki mają różny stosunek wody związanej, wolnej i konstytucyjnej, co również bezpośrednio wpływa na regulację metabolizmu wody i soli.

W porównaniu z osoczem krwi, a także specjalnymmiędzykomórkowy płyn, tkanka charakteryzuje się obecnością wystarczająco dużej ilości jonów magnezu, potasu i fosforanu, a także nie ma tak dużego stężenia jonów wapnia, sodu, chloru i specjalnych jonów wodorowęglanowych. Ta różnica wynika z faktu, że ścianka kapilarna dla białek ma raczej niską przepuszczalność.

Prawidłowa regulacja metabolizmu soli wodnej wludzie zdrowi zapewniają nie tylko utrzymanie stałej kompozycji, ale także niezbędną objętość płynów ustrojowych, utrzymywanie równowagi kwasowo-zasadowej, a także praktycznie identyczne stężenie niezbędnych substancji aktywnych osmotycznie.

Rozporządzenie

funkcje wymiany wody i soli

Musisz poprawnie zrozumieć, jak to działametabolizm woda-sól. Funkcje regulacyjne są wykonywane przez kilka systemów fizjologicznych. Po pierwsze, wyspecjalizowane receptory reagują na wszystkie możliwe zmiany stężenia substancji aktywnych osmotycznie, jonów, elektrolitów, a także na ilość obecnej cieczy. W przyszłości sygnały wysyłane są do centralnego układu nerwowego człowieka, a dopiero wtedy organizm zaczyna zmieniać zużycie wody, jak również jej izolację i niezbędne sole, a tym samym reguluje się system wymiany wody i soli.

Wydalanie jonów, wody i elektrolitów przez nerkiJest pod bezpośrednią kontrolą systemu nerwowego i różne hormony. Podczas regulacji wodnej i wymianę również udział soli fizjologicznie substancji czynnych wytwarzanych w nerkach. Całkowita zawartość sodu w organizmie jest regulowana w sposób ciągły w nerce, które są pod OUN kontrolowana poprzez wyspecjalizowane natrioretseptory ciągły w odpowiedzi na wystąpienie zmiany zawartości sodu w płynach ustrojowych oraz osmoreceptor i volyumoretseptory ciągły analizującego ciśnienie osmotyczne zewnątrzkomórkowych i objętości krążącej cieczy.

Do regulacji wymiany potasu u człowiekaciało odpowiada za centralny układ nerwowy, który wykorzystuje różne hormony metabolizmu wody i soli, a także wszystkie rodzaje kortykosteroidów, w tym insulinę i aldosteron.

Regulacja wymiany chloru jest bezpośrednio zależna odjakość nerek, a z organizmu jego jony są wydalane w większości przypadków wraz z moczem. Całkowita ilość wydalanego chlorku sodu zależy bezpośrednio od stosowanej diety człowieka, aktywności reabsorpcji sodu, równowagi kwasowo-zasadowej, stanu aparatu rurowego nerek, a także masy innych pierwiastków. Wymiana chlorków jest bezpośrednio związana z wymianą wody, więc regulacja metabolizmu wody i soli w organizmie wpływa na wiele innych czynników normalnego funkcjonowania różnych układów.

Jaka jest norma?

metabolizm woda-sól

Ogromna liczba różnych fizjologicznychprocesy zachodzące w naszym ciele, bezpośrednio zależą od całkowitej liczby soli i płynów. W chwili obecnej wiadomo, że aby zapobiec naruszeniu metabolizmu soli wodnej, osoba powinna wypijać około 30 ml wody na kilogram masy ciała dziennie. Ta ilość wystarczy, aby dostarczyć naszemu organizmowi odpowiedniej ilości składników mineralnych. W tym przypadku woda będzie wlewać się do różnych komórek, naczyń, tkanek i stawów, a także do rozpuszczenia, a następnie wymycia wszystkich rodzajów produktów życiowych. W większości przypadków średnia ilość wody zużywanej w ciągu dnia u ludzi wynosi prawie dwa i pół litra, a taka objętość często tworzy się w przybliżeniu w następujący sposób:

 • do 1 litra dostajemy z jedzenia;
 • do 1,5 litra - z powodu picia czystej wody;
 • 0,3-0,4 litra - tworzenie wody utleniającej.

Regulacja metabolizmu wody i soli w organizmiezależy bezpośrednio od równowagi między kwotą otrzymania, a także z przydziału na pewien okres czasu. Jeśli w ciągu dnia ciało potrzebuje około 2,5 litra, to w tym przypadku mniej więcej tyle samo i zostanie wydalone z organizmu.

Metabolizm soli wodnej w organizmie człowiekajest regulowany przez cały kompleks wszystkich możliwych reakcji neuroendokrynnych, które mają głównie na celu utrzymanie stałej objętości, jak również ciśnienie osmotyczne w sektorze zewnątrzkomórkowym i, co szczególnie ważne, osocze krwi. Pomimo tego, że różne mechanizmy korygowania tych parametrów są autonomiczne, oba mają niezwykle duże znaczenie.

Z uwagi na to rozporządzenie uzyskuje się wsparcienajbardziej stabilny poziom stężenia jonów i elektrolitów znajdujących się w płynie pozakomórkowym i wewnątrzkomórkowym. Do podstawowych kationów ciała należą potas, sód, magnez i wapń, natomiast aniony to wodorowęglany, chlor, siarczan i fosforan.

Naruszenia

hormony metabolizmu wody i soli

Nie można powiedzieć, w jakie żelazo się angażujewymiana wody z solą, ponieważ w tym procesie występuje ogromna liczba różnych narządów. Z tego powodu w procesie funkcjonowania organizmu może ujawnić się wiele różnych naruszeń, świadczących o tym problemie, między innymi:

 • początek obrzęku;
 • nagromadzenie dużej ilości płynu w ciele lub, przeciwnie, jego niedobór;
 • naruszenie równowagi elektrolitowej;
 • wzrost lub spadek osmotycznego ciśnienia krwi;
 • zmiana w stanie kwasowo-zasadowym;
 • wzrost lub spadek stężenia pewnych określonych jonów.

Konkretne przykłady

Trzeba dobrze zrozumieć, że wiele narządówuczestniczy w regulacji metabolizmu wody i soli, dlatego w większości przypadków nie jest możliwe natychmiastowe ustalenie konkretnej przyczyny problemu. Zasadniczo bilans wodny jest określany bezpośrednio przez ilość wstrzykniętą i usuniętą z naszego ciała wody, a wszelkie zakłócenia tego metabolizmu są bezpośrednio związane z równowagą elektrolitową i zaczynają objawiać się jako nawodnienie i odwodnienie. Ekstremalną ekspresją nadmiaru jest obrzęk, czyli zbyt dużo płynów zawartych w różnych tkankach ciała, przestrzeniach międzykomórkowych i surowiczych jamach, któremu towarzyszy upośledzony bilans elektrolitowy.

W tym przypadku odwodnienie jest podzielone na dwa główne typy:

 • bez równoważnej ilości kationów, przy których odczuwa się ciągłe pragnienie, a woda zawarta w komórkach wchodzi do przestrzeni śródmiąższowej;
 • z utratą sodu, która występuje bezpośrednio w płynie pozakomórkowym i zwykle nie towarzyszy jej pragnienie.

Wszelkiego rodzaju naruszenia równowagi wodnejpojawiają się, gdy całkowita objętość krążącego płynu zmniejsza się lub wzrasta. Jego nadmierny wzrost często objawia się z powodu hydremii, czyli wzrostu całkowitej ilości wody we krwi.

Wymiana sodu

regulacja wymiany wody i soli

Znajomość różnych stanów patologicznych, zktóre występują zmiany w składzie jonów osocza krwi lub stężenie pewnych jonów w nim jest wystarczająco ważne dla diagnostyki różnicowej wielu chorób. Wszelkiego rodzaju naruszenia w wymianie sodu w organizmie są reprezentowane przez jego nadmiar, niedobór lub różne zmiany w jego dystrybucji w całym ciele. Ten ostatni występuje, gdy występuje normalna lub zmieniona ilość sodu.

Deficyt może być:

 • Prawda. Występuje z powodu utraty wody i sodu, co często objawia się, gdy nie ma wystarczającej ilości soli w organizmie, a także nadmiernego pocenia się, wielomoczu, rozległych oparzeń, niedrożności jelit i wielu innych procesów.
 • Względny. Może rozwijać się na tle nadmiernego podawania roztworów wodnych z szybkością przekraczającą wydalanie wody przez nerki.

Nadmiar różni się również w podobny sposób:

 • Prawda. Jest to powód wprowadzenia jakichkolwiek roztworów soli do pacjenta, nadmiernego spożycia zwykłej soli kuchennej, wszelkiego rodzaju opóźnień w wydalaniu sodu przez nerki, a także nadmiernej produkcji lub nadmiernie długiego podawania glukokortykoidów.
 • Względny. Często obserwuje się go w obecności odwodnienia i jest bezpośrednią przyczyną hiperhydratacji i dalszego rozwoju wszelkiego rodzaju obrzęków.

Inne problemy

naruszenie metabolizmu wody i soli

Głównymi zaburzeniami metabolizmu potasu, które są prawie całkowicie (98%) w płynie wewnątrzkomórkowym, są hiperkaliemia i hipokaliemia.

Hipokaliemia występuje, gdy występuje nadmierna ilośćilości produkcji lub w przypadku wprowadzenia z zewnątrz aldosteronu lub glukokortykoidów, które powodują nadmierne wydzielanie potasu w nerkach. Może również wystąpić w przypadku dożylnego podawania różnych roztworów lub niedostatecznej ilości potasu wchodzącego do organizmu wraz z pożywieniem.

Hiperkaliemia jest częstym następstwem urazów, głodu, niskiej objętości krwi krążącej, a także nadmiernego podawania różnych roztworów potasu.

Odzyskanie

Normalizuj metabolizm wody i soli w nerkachza pomocą specjalistycznych preparatów farmaceutycznych, opracowanych specjalnie w celu zmiany całkowitej zawartości elektrolitów, wody i jonów wodorowych. Wsparcie i dostosowanie głównych czynników homeostazy wynika ze wzajemnie powiązanej pracy układu wydalniczego, hormonalnego i oddechowego. Każda, nawet najmniej znacząca zmiana zawartości wody lub elektrolitów może prowadzić do dość poważnych konsekwencji, z których niektóre zagrażają nawet życiu ludzkiemu.

Co jest przepisywane?

wymiana wody i soli

Aby znormalizować metabolizm soli wodnej u danej osoby, można użyć:

 • Asparangiat magnezu i potasu. W przeważającej większości przypadków przepisuje się go wyłącznie jako uzupełnienie terapii podstawowej w przypadku niewydolności serca, różnych zaburzeń rytmu serca lub zawału mięśnia sercowego. Całkiem łatwo wchłaniany przez połknięcie, a następnie wydalany przez nerki.
 • Wodorowęglan sodu. Głównie przepisywany w obecności wrzodu dwunastnicy i żołądka, kwasicy metabolicznej, a także zapalenia żołądka o wysokiej kwasowości, która występuje podczas zatrucia, infekcji lub cukrzycy, a także w okresie pooperacyjnym. Całkiem szybko neutralizuje kwasy chlorowodorowe w soku żołądkowym, a także zapewnia wyjątkowo szybkie działanie zobojętniające kwas i zwiększa całkowite wydzielanie gastryny, a także wtórną aktywację sekrecji.
 • Chlorek sodu. Jest on wykonywany w obecności dużych strat płynu pozakomórkowego lub w obecności jego niewystarczającego podaży. Ponadto, dość często, lekarze zalecają stosowanie go do hiponatremii, hypochloremia, niedrożności jelit i wszelkiego rodzaju zatrucia. To narzędzie ma działanie nawadniające i odtruwające, a także zapewnia odzysk niedoboru sodu w obecności różnych stanów patologicznych.
 • Cytrynian sodu. Używany w celu zapewnienia stabilizacji parametrów krwi. Jest to środek wiążący wapń, a także inhibitor hemocoagulacji. Dalsze zwiększa całkowitą zawartość sodu w organizmie i zwiększa rezerwy alkaliczne krwi, co zapewnia pozytywny efekt.
 • Hydroksyetyloskrobia. Stosuje się go w trakcie operacji, a także oparzeń, urazów, ostrej utraty krwi i różnych chorób zakaźnych.

Możesz więc normalizowaćmetabolizm woda-sól i przywrócić ciało do normalnego stanu. Tylko wysoko wykwalifikowany lekarz powinien wybrać konkretny sposób leczenia, ponieważ może to znacząco pogorszyć sam stan.